Formule de matematica pentru gimnaziu

Media aritmetica, media geometrica, media armonica, media aritmetica ponderata, inegalitatea mediilor

Media aritmetica, media geometrica, media armonica, media aritmetica ponderata, inegalitatea mediilor

Media aritmetica, media geometrica, media armonica, media aritmetica ponderata, inegalitatea mediilor

În matematică și statistică, media aritmetică a unui set de variabile este suma acestora împărțită la numărul lor.

Media geometrică, în matematică, este un anumit tip de valoare medie care indică tendința centrală sau valoarea tipică a unui set de numere sau termeni. Este într-o măsură similară cu media aritmetică (la care se gândesc majoritatea oamenilor atunci când spun “în medie”), cu diferența că la media geometrică numerele se înmulțesc între ele și apoi este extrasă rădăcina (sau radicalul) de ordinul n, unde n este numărul de termeni. Dacă setul conține numai 2 termeni, media geometrică este rădăcina pătrată din produsul lor.

Dacă a și b sunt numere reale pozitive media armonică a acestora reprezintă inversul mediei aritmetice a inverselor numerelor și este egală cu:

About the author

Profa

Add Comment

Click here to post a comment